PROJEKTIKOHTUMINE EESTIS

Meie Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci projekt "Giving Breath to Buildings" on taas ühe kohtumise võrra rikkamaks saanud. Sedapuhku oli kohtumispaigaks Eesti, 13.-17. mail võõrustasime 10 türklast ja 11 itaallast. Meie eesmärgiks oli külalistele tutvustada Eesti loodusehitust ning võimaldada seda kõike ka praktikas proovida. Kogu kohtumise õnnestumisele aitas suuresti kaasa ilus ilm ja kaunis kevadine Eestimaa loodus.

PROJEKTIKOHTUMINE ITAALIAS

Novembri alguses käisime Lõuna-Itaalias - Baris ja Foggias - Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci projekti "Giving Breath To Buildings" teisel kohtumisel. Kohtumise eesmärgiks oli tutvumine Itaalia ökoloogilise ja traditsioonilise ehitusega, samuti jagasime nii meie kui ka Türgi partner infot oma tegevusvaldkondadest.

PROJEKTIKOHTUMINE TÜRGIS

Aprilli alguses toimus esimene Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci projekti "Giving Breath To Buildings" partneritevaheline kohtumine. Kohtumispaigaks oli Türgi üks kiiremini arenevaid linnasid - Adiyaman - , kust on pärit üks projekti partneritest - Adiyamani Ülikooli tehnoloogia fakulteet. Kohal oli ka teine projekti partner Itaaliast - Istituto d'Istruzione Superiore "Orazio Notarangelo-Giuseppe Rosati".

ÕPPEVISIIT SAKSAMAALE

Veebruarikuu alguses tervet Euroopat tabanud külmalaine ajal külastasin Saksamaa kaguosa liidumaad Saksimaad (saksa k. Sachsen). Peatusin Leipzigi linnas ja külastasin selle lähiümbrust. Tegemist oli õppevisiidiga, mida toetas Euroopa elukestva õppe programm Grundtvig. Visiidi käigus külastasin Leipzigi külje all asuvat ajalooliste ehitusmaterjalide taaskasutuskeskust ning tutvusin piirkonnas tegutsevate ökoehitust ja restaureerimisteenust pakkuvate ettevõtetega.