Veebruarikuu alguses tervet Euroopat tabanud külmalaine ajal külastasin Saksamaa kaguosa liidumaad Saksimaad (saksa k. Sachsen). Peatusin Leipzigi linnas ja külastasin selle lähiümbrust. Tegemist oli õppevisiidiga, mida toetas Euroopa elukestva õppe programm Grundtvig. Visiidi käigus külastasin Leipzigi külje all asuvat ajalooliste ehitusmaterjalide taaskasutuskeskust ning tutvusin piirkonnas tegutsevate ökoehitust ja restaureerimisteenust pakkuvate ettevõtetega.

Ajalooliste ehitusmaterjalide taaskasutus ja traditsiooniliste ehitustehnikate koolituskeskus

Külastatud keskus (ametliku nimega Föderderverein für Handwerk und Denkmalpflege e.V. - Rittergut Trebsen) asub Leipzigi linnast ~25 km ida pool ja on asutatud 1992. aastal. Keskusel on kaks teineteisest eraldi asuvat osa: vanamaterjali taaskasutuskeskus ja traditsiooniliste töövõtete koolituskeskus. Esimene neist asub vanas paberivabrikus ja teine rüütlilossi kõrvalhoonetes.

Ajalooliste ehitusmaterjalide ja -detailide taaskasutuskeskusesse kogutakse kokku Leipzigi piirkonnast pärit taaskasutamist väärivad ja ajaloolise väärtusega materjalid. Piirkond ise on väga rikkalik vanade ja väärikate hoonete poolest, ainuüksi Leipzigi linnas on kaitse alla võetud üle 14000 arhitektuurimälestise. Juba sellele faktile tuginedes võib ette kujutada, kui palju liigub sealsel järelturul vanamaterjali ja millistes kogustes on seda kokku kogutud Trebseni keskusesse. Nende vanamaterjali kollektsioon jaguneb kaheks osaks - taaskasutatava materjali kogumislaod ning ajaloolise väärtusega materjalide ja detailide arhiveerimisruumid. Viimasesse kogutakse kokku vaid üksikeksemplarid rariteetsematest materjalidest ja need on eksponeeritud väljanäitusena. Taaskasutatava ehitusmaterjali laoruumid olid pungil täis väga vanu ja korralikke materjale ning detaile. Nii oli nende kollektsioonis näiteks ~5000 ukselehte, tuhandeid aknaid ja aknaraame, restaureeritud furnituure, kümneid komplektseid pott- ja metallahje, konstruktsioonipalki, katusekive, trepidetaile, metallpiirdeid, kipsdekoore, rosette jpm. Seda kõike ei anna võrrelda Eestis järelturul liikuva vana ehitusmaterjaliga, mis pärineb 19. sajandi esimesest poolest. Sealne materjal oli sajandeid vana, nagu pärineks see kõik meie mõistes Tallinna vanalinna piirkonnast - kaunistusteks uhked puidu- ja sepisnikerdused, erinevate motiivide ja nikerdustega tahveldised, mis on dekoreeritud ornamentide ja karniisidega.

Traditsiooniliste ehitustehnikate ja -materjalide koolituskeskus asus neljas erinevas rüütlilossi kõrvalhoones, väikelinna Terbseni südames. Peamajas asusid administratiivsed ruumid, seminariruumid ja toitlustamine. Kõrvalhoones asusid ruumid, kus õpetati tehnikaid erinevate võlvkonstruktsioonide rajamiseks. Selle vastas olid ruumid, kus toimuvad krohve ja krohvimistehnikaid õpetavad meistrikursused, ning labor, kus uuritakse ajalooliste krohvide materjalikoostist. Järgnevas hoones tegeleti viimistlus- ja restaureerimistehnikate õpetamisega: värvimistehnikad, marmoreeringud, stukkdekoorid, rosetid, karniisid, lae- ja seinamaalingte taastamised. Nelja hoonega ümbritsetud hoovi oli koolituste käigus rajatud mitmeid näidis- ja koolitushooneid, näiteks puidust vahvärk konstruktsioon, kus oli peamiselt kasutatud saviehitustehnikaid, ja mitmeid võlvkonstruktsioone, kus viimastest koolitustest olid seintel krohvimisnäited. Koolituskeskuses korraldatakse erineva pikkusega kursuseid - päevastest koolitustest kuni kolmeaastasteni, viimane annab kvalifitseeritud restauraatori kutsetunnistuse. Kui varasematel aastatel oli huvi kursuste vastu suur ning neid korraldati sagedasti, siis nüüdseks on toetusi kärbitud, konkurents tihenenud ning osalejaid vähe.

Külastatud organisatsioonid ja ettevõtted

Järgnevatel päevadel tutvustati mulle fondi tegevust, mis 1990. aastate alguses on restaureerinud Leipzigi ühe uhkema kiriku (Leipziger Nikolaikirche) kõrval asuva koolimaja, kus omal ajal õppis ka Richard Wagner. Hoone ruumides tegutseb Wagneri muuseum, ülikooli näitusesaalid, konsertide saal, restoran. Fond saab tulu annetustest, ruumi rentidest ja ürituste korraldamistest. Antakse välja muinsuskaitse aastaraamatuid, toetatakse ajalooliste hoonete restaureerimist jpm. Lisaks viidi mind kokku Leipzigi linna muinsuskaitsespetsialistiga, kes tutvustas mulle Saksimaa muinsuskaitse ülesehitust ja linna südames paiknevaid kaitse all olevaid hooneid. Visiidi lõpuks külastasime hea näitena täiskasvanutele haridusteenust pakkuvat kooli, kus eeskujulikult kogu interjöör restaureeritud.

Väga huvitavaks kogemuseks oli Leipzigi ainsa looduslike ehitusmaterjalide poe külastamine. Tegelikult pidi selliseid väiksemaid poekesi linnas olema veel, aga väidetavalt on külastatud pood Bau + Farben Kontor Leipzig neist üks tõsiseltvõetavamaid. Ilus, tore ja suur pood. Üllatuseks oli, et järjest rohkem toodavad nad kohapeal krohvi- ja värvisegusid (sealhulgas ka tadelakti), eelistades neid ökomaterjalide suurtootjatele (Kreidezeit, Claytec jms.). Põhjuseks toote kvaliteet ja loomulikult hind.

Tutvusin kohaliku saviehituse meistri Christian Hanseliga (www.lehmbau-lovis.de), kellel on kodu ja vanas savihoones paiknev kontor Leipzigi külje all väikeses külakeses. Christian on saviehituse õpetaja Trebseni traditsiooniliste ehitustehnikate koolituskeskuses ja eraettevõtjana tegeleb vanade savihoonete taastamiste ja krohvimistöödega.

Õppevisiidi teises pooles võtsin osa ajaolooliste treppide ehitamise ja restaureerimise kursusest ning tutvusin peamiselt trepikodade restaureerimisega tegeleva ettevõttega Restaurierungen Jungk GmbH (www.jungk-gmbh.de). Firmas on 35 töötajat, oma restaureerimistöökoda ja peamiselt tegutsetakse Leipzigis. Koos ettevõtte juhiga külastasime ümbruskonnas valminud objekte.

Visiidiga jäin rahule, kuigi ilm oleks võinud soojem olla :) Tekkis mitmeid ideid, kuidas oma ettevõttes vanamaterjali suunaga edasi liikuda.

Õppevisiit sai teoks tänu Euroopa elukestva õppe programmile Grundtvig. Aitäh!

Vaata pilte GALERIIST!

Kermo Jürmann

Säästvad Ehituslahendused OÜ tegevjuht

Teksti sisu eest vastutab avaldaja isiklikult, Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.