Veebruarikuu alguses tervet Euroopat tabanud külmalaine ajal külastasin Saksamaa kaguosa liidumaad Saksimaad (saksa k. Sachsen). Peatusin Leipzigi linnas ja külastasin selle lähiümbrust. Tegemist oli õppevisiidiga, mida toetas Euroopa elukestva õppe programm Grundtvig. Visiidi käigus külastasin Leipzigi külje all asuvat ajalooliste ehitusmaterjalide taaskasutuskeskust ning tutvusin piirkonnas tegutsevate ökoehitust ja restaureerimisteenust pakkuvate ettevõtetega.