Projekti nimi: Developing methods of teaching tadelakt and natural building and creating wider opportunities for adults to learn it

Projekti kestus: 1. september 2014 - 31. august 2016
Projekti rahastaja: Erasmus+
Projekti eestvedaja: Säästvad Ehituslahendused OÜ
Partnerid: Compalha (Portugal), Alen y Calche (Hispaania, alates 2015), Embarro Iberica (Hispaania, kuni 2015)

Projekt keskendub loodusliku veekindla viimistlustehnika tadelakt ja muude loodusehituse tehnikate erinevatele õpetamismeetoditele. Partnerid Eestist, Hispaaniast ja Portugalist vahetavad projekti jooksul täiskasvanuhariduse kogemusi loodusehituse vallas, omandatakse uusi õpetamis- ja töömeetodeid, areneb võõrkeele oskus ning saadakse uusi rahvusvahelisi kogemusi.

Projekti tulemusena valmib tadelakti juhend, mis jääb Internetis kõigile vabalt kättesaadavaks. Juhend tuleb nii eesti, hispaania, portugali kui ka inglise keeles. Selle panevad kokku Eesti ja Hispaania partner, kel on aastatepikkune tadelakti kogemus, ning seda testitakse nii Portugali partneri kui ka projekti kaasatud töötute peal. Siin on juhendi täispikk versioon ja lühike printversioon neljas keeles:
eestikeelne juhend
eestikeelne printversioon
ingliskeelne juhend
ingliskeelne printversioon
hispaaniakeelne juhend
hispaaniakeelne printversioon
portugalikeelne juhend
portugalikeelne printversioon

Lisaks valmis ümberõppe programm töötutele. See programm on kõigile vabalt kasutamiseks. Koostöö huvi korral võta meiega ühendust.

Kaheaastase projekti tulemusena muutub tadelakti õppimine Euroopa tasandil kättesaadavamaks, töötutele on rohkem ümberõppevõimalusi, partnerorganisatsioonid on suurema rahvusvahelise koostöövõimega ja suudavad läbi viia rahvusvahelisi koolitusi, kasvab teadlikkus loodusehituse eelistest ning keskkond muutub tervislikumaks ja rohelisemaks.

Vaata projekti tegevuste jäädvustusi GALERIIST!

See artikkel väljendab ainult autori vaateid, ei SA Archimedes ega Euroopa Komisjon vastuta selles sisalduva informatsiooni ega selle kasutamise eest.