Kivi- JA MÜÜRITÖÖD

KIVI- JA MÜÜRITÖÖD
Restaureerime ehk taastame vana paekivi-, telliskivi- ja maakivimüüri ajaloolise ilme. Meil on oskused kivimüüri parandamisel, ladumisel ja korrektsel vuukimisel, samuti sillusvõlvide taastamisel. Müürimördina kasutame traditsioonilise retseptil põhinevat segu ja milles on hüdraulilised lisandid.
MEISTRI lubimördid --> meistri.ee/muurisegud

VUUKIMINE
Teostame vuukimistöid paekivi-, telliskivi- ja maakivimüüridel. Vanade müüritiste vuukimise eeltöödeks on pindade mehhaaniline või survepritsiga puhastamine ja kiviparandused. Valdame erinevaid vuukimistehnikaid.  Vuukimismördina kasutame traditsioonilise retseptil põhinevat segu, mis sisaldab hüdraulilisi lisandid. Vuugiparanduste puhul ühtlustame uue mördi tooni vanaga vuugiga.
MEISTRI lubimördid --> meistri.ee/muurisegud