OSTUEELNE NÕUSTAMINE
Vana maja või vanas majas asuv korter võib peita endas olulisi puuduseid. Anname ostueelse hinnangu hoone või korteri seisukorrale, soovitame renoveerimislahendusi ja pakume välja tegevuskava ehitustööde teostamiseks.

NÕUSTAMINE OBJEKTIL
Anname nõu korterite ning majade restaureerimiseks ja renoveerimiseks. Pakume välja lahendusi, millest korrastamistöid alustada ja milline võiks olla mõistlik tööde järjekord. Soovitame, milliseid materjale vana maja taastamisel kasutada ja millised peaksid olema sobivad töövahendid ning -viisid kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

NÕUSTAMINE MAAMAJA OMANIKELE
Kuulume Pärandahituse nõustajate võrgustikku ning konsulteerime hajaasustuspiirkonnas paiknevaid vanade majade omanikke.  Vaatame üle talukopleksi, hindame hoonete seisukorda, anname ülevaate tööde järjekorrast ning kasutatavatest materjalidest. Majaomanikule saadame lühikokkuvõtte hetkeolukorra kirjeldusest ning soovitustest.
Keskmiselt võtab nõustamine aega 1 - 1,5 tundi.
Nõustajate võrgustikku koordineerib Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus.
PÕHUMAJADE NÕUSTAMINE
Aitame iseehitajaid põhuehitusalase nõu ja vajadusel ka jõuga. Meie meistrid on põhupakkidest majaehitamise kogemusi omandanud mitmetes välisriikides ja abistanud kümneid Eesti põhumajade ehitajaid. Anname nõu nii põhumaja ehitamist alles plaaneerivatele peredele kui ka põhumajade valmis projektidele
.