Sellest aastast oleme tegevad mitmetes kohalikes ja rahvusvahelistes projektides, mille käigus toimub aktiivne teadmiste vahetamine. Jagame enda kogemusi looduslikust ehitusest, koolituste korraldamisest ja paljust muust ning saame vastu põnevat ja kasulikku teavet meie erinevatelt partneritelt.

1. juunil 2011 algas meie suur rahvusvaheline projekt Experiences of Sustainable Building (Säästva ehitamise kogemused), kus kahe aasta jooksul korraldavad kõik partnerid mitmeid säästva ehituse teemalisi koolitusi ning külastatakse ka teiste partnerite poolt korraldatavaid seminare ja õpitubasid. Projekti partneriteks on The Natural Building Company Oy Soomest, Föreningen Kulturand Rootsist ning Kekava County Culture Agency ja Niedru Jumti Ltd Lätist, rahastajaks on Nordplus Adult. Projekti käigus loodame pakkuda täiskasvanutele kasulikke teadmisi ja oskusi loodusehituse vallas ning vahetada partneritega koolituste korraldamise kogemusi.

Image: http://ehituslahendused-ee.sn6.zone.eu/images/stories/nordplus_adult_rgb_en.jpg

Teiseks rahvusvaheliseks projektiks on Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci poolt toetatud kaheaastane projekt Giving Breath to Buildings (Anname hoonetele elu), kus on partneriteks Itaalia kõrgkool IISS Notarangelo ja Adiyamani Ülikool Türgist. Projekti eesmärgiks on jagada õpilastele teadmisi looduslikust ehitusest, mille põhjal valmib äriplaan loodusehituse ettevõtte loomiseks.

Image: http://ehituslahendused-ee.sn6.zone.eu/images/stories/davinci.jpg

 

 

 

Meie jaoks osutub loodetavasti väga tulusaks EAS-i toetatud projekt Vanamaterjali ja taaskasutusmaterjali disainilahendused, kus Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia üliõpilased loovad sügis-talvise kursuse jooksul põnevaid disainilahendusi meie poolt pakutud vanamaterjalile.

 

 

 

 

Samuti oleme kaastegevad MTÜ Pro Civitase sotsiaalsetes projektides, mille käigus pakume tööharjutuse ja koolituse võimalusi nii pikaaegsetele töötutele kui ka noortele töötutele.

Projektide kohta leiate rohkem infot meie kodulehe alamlehelt Projektid.

Lisaks nimetatud projektidele jätkame aktiivselt erinevate koostöövormide otsimist, et saada projektide kaudu uusi teadmisi, jagada enda kogemusi ning ellu viia põnevaid ideid.