Meil oli suur rõõm ja veel suurem au teostada ehitustöid Järvamaa ühes mõnusas mõisas. See 18. sajandist pärit mõis, selle restaureerimisstiil ning lummav ümbritsev loodus meeldis meile kohe ja jäi meeldima kuni lõpuni. Seda kõike nautisime kuni eelmise aasta jõuludeni, kui saime valmis kapitaalse toaremondiga Esna külas, Esna mõisas, Esna jõe lätetel.

Teostasime töid mõisa peahoone vanimas osas, mille kandvaks konstruktsiooniks on rõhtpalkseinad ja välisvoodriks laudis. Väike, 25 m2 suurune tuba oli nõukogude perioodil üsna palju ümber ehitatud. Tollal asus mõisas kolhoosi Punane Täht kontor. Säilitasime maksimaalselt olemasolevat olukorda, sest ka see on lugu olnud ajast.

Paigaldasime võlvipealsele pinnaspõrandale uued puittalad ning laia põrandalaua, mille lihvisime ja katsime toonitud õlivahaga. Välisseinad soojustasime pillirooplaadiga ning krohvisime traditsioonilise lubikrohviga, värvina kasutasime lubiliimvärvi. Korrastasime vana soemüüriga pliidi ning viimistlesime munaõlitemperaga. Vana kriitvärviga kaetud lae pesime käsna ja veega, kust nähtavale tuli kaunis talakonstruktsiooniga lagi. Oma vanamaterjalide varudest leidsime toale sobiva ukse, mille restaureerisime. Ühte toa ukseavasse ehitasime seinasisese kapi, ukseaval säilitasime eenduva, nõukogude ajast pärineva betoonist karniisi. Tulemus sai huvitav ja ilus.

Nagu muinsuskaitsealusele objektile kohane, koostasime tööde lõpuks teostatud ehitustööde aruande. Muinsuskaitselist järelvalvet teostas litsentsi omav kohalik meister Sven Aluste.