Kui 2012. aasta sügistalvisel ajal restaureerisime rombmotiividega puitukse Allika tänaval, siis nüüd, 2013. aasta suvel sai endale uue ilme kogu Allika 4 fassaad. Renoveerisime 20. sajandi algusest pärit arhitektuurimälestisena arvel oleva Lenderi tüüpi hoone historitsistliku puitfassaadi, kokku ligi 400 m2 pinda.

Läbirääkimised korteriühistu esindajatega hakkasid juba 2010. aastal, kui pakkusime välja omapoolse nägemuse hoone restaureerimiseks. Olime konservatiivsel seisukohal, et maja paljaks koorimine ei ole otstarbekas, fassaadilauda ja kaunistavaid ehisdetaile annab suuremalt jaolt restaureerida kohapeal. Nii puhastasime laudise seda fassaadilt eemaldamata, v.a. mittesobiva profiiliga laudise, mille asendasime originaalile sarnase vana lauaga. Vana lahtise õlivärvi eemaldasime laudiselt ja ehisdetailidelt mehhaaniliselt, tugevalt kinnitunud värvi jätsime aga puidule. Kõik puhastatud puitpinnad kruntisime ja värvisime linaõlivärviga.

Soklilt eemaldasime lahtised krohvikihid ning krohvisime hüdraulilisi lisandeid sisaldava lubikrohviga. Värvivalikuks oli lubiliimvärv.

Aasta tagasi restaureeritud peaukse ning koridori- ja pööninguakendele lisaks korrastasime ka hoovipoolse ukse ning sealse trepikoja kaks akent. Nagu ikka, head restaureerimistava järgides - kuummeetodil värvieemaldus, puiduparandused, kittimised ja linaõlivärv.

Vundamendist kuni katuseni sai uuesti ehitatud külgfassaadi keldri tuulekoda. Tuulekoja ukseks sai meie laovarudes leidunud vana uks. Hoovipoolse sissekäigu kohale ehitasime uue varikatuse ning rajasime trepile trepipiirde - käsipuu ja piirdepulgad. Käsitsi valtsitud tsinkplekkkatte said kolm väiksemat katust.

Fassaaditööd vältasid veidi üle kolme kuu ning lisaks kogenud meistritele said restaureerimist harjutada mitmed praktikandid. Oli nauditav vaheldus meie iga-aastastele krohvitud fassaaditöödele. Meeldis nii ladus töö kulg, kiired lahendused esile kerkinud probleemidele kui ka mõnusalt värviküllane tulemus. Välisviimistluse projekti autoriks on Ave Laarmann.

Meiepoolne suurim lugupidamine Allika 4 korteriomanikele. On vähe neid, kes hindavad vana puitmaja korrastamisel kasutatavaid traditsioonilisi materjale ja töövõtteid. Täname sujuva koostöö eest järelevalve teemadel OÜ-d Vealeidja ja Tallinna linna Muinsuskaitse ja miljööalade osakonda.

Vaata pilte GALERIIST!