Sügistalvisel ajal toimus meie töökojas hoogne restaureerimistöö. Uue kauni välimuse sai endale välisuks koos valgmikuaknaga muinsuskaitse all olevast Lenderi tüüpi majast aadressil Allika 4, ühtlasi restaureerisime selle maja trepikojaakna ja kaks pööninguakent.

Uks oli aastaid seisnud ilma hoolduseta, nii et vana värv koorus ja mitmed detailid olid purunenud. Samas puit oli väga heas korras. Eemaldasime vana värvi kuumapuhuri abil, seejärel tegime puiduparandused. Kõige enam olid kannatada saanud ukse servad, ühel paneelil oli purunenud rombmotiividega puitkaunistus ja kaotsi olid läinud paar tahvli profiilliistu.

Pärast puiduparandusi lihvisime ukse üle ning kruntisime valge linaõlivärviga. Kruntimisele järgnesid kitiparandused. Kõige suuremaks tööks oli värvimine. Uksele oli koostatud värvipass, millest lähtuvalt kasutasime ukse puhul kolme tooni linaõlivärvi, lisaks sai neljanda tooni veel valgmikuaken.

Viimaseks tööks oli furnituuri restaureerimine ja paigaldamine. Osaliselt läksid kasutusse originaalhinged, mitmed asendasime koopiatega. Paigaldasime uued, historitsistlikus stiilis tumedaks patineeritud ukselingid ja lukusildid.

Kõik tööd, mis puudutasid lävepakku, lenge ja valgmikuakent, tegime kohapeal juba paar kuud varem, kui ilmaolud veel võimaldasid. Nii töödel objektil kui ka töökojas said kätt proovida mitmed meie praktikandid. Tulemuseks on paljude inimeste hoole ja armastusega restaureeritud kaunis välisuks ning aknad.

Vaata pilte GALERIIST!