2020. aasta suvel alustasime Viljandis, sealses järveäärses piirkonnas, vana palkhoone põhjaliku rekonstrueerimisega. Uuendatud sai kogu hoone tervikuna - vundamendist kuni korstnapitsini - seda kõike restaureerivas võtmes ja ajaloolisele hoonele sobivaid naturaalseid materjale kasutades.
Hoone valmis 2021 aasta talvel.
Huvitavaks teeb selle hoone renoveerimise asjaolu, et ilmselt on algselt olnud tegemist kvartalisisese kõrvalhoonega, mis täitis aida funktsiooni. Nüüd aga on see saanud ühepereelamuks. Nagu ikka, töid alustasime lammutusest ning konstruktiivsete tarindite korrastamisest.
Põhjalikult sai uuendatud hoone vundament - eeskojale ehitasime kivist uue, mitmel lõigul taastasime aga vana maakivivundamendi. Samuti parandasime sadevee läbijooksudest tingitud kahjustused rõhtpalkseintes ning terve hoone sai uue alumise palgirea. Oluliseks uuenduseks tuleb pidada maja põhikorruse vahelae kergitamist, selleks lisasime hoone palkkehandile kolm palgirida. Katusekonstruktsioon sai lahendatud fermidena. Katusekatteks on valtsplekk.
Meile omaselt püüdsime säilitada maksimaalselt ajalooliselt väärikaid detaile ning materjale. Hoonel on ajastutruud tänapäevased puitaknad, mis värviti Selderi linaõlivärvidega, olemas olnud siseuksed restaureeriti, paigaldati originaalile lähedase ilmega laudpõrand, trepp valmistati tammest. Fassaadilaudis on nn tartu tüüpi profiiliga, avatäidete piirdeid katavad vanade profiilide järgi tellitud liistud ning karnisiid. 
Sisetöödes kasutasime MEISTRI naturaalseid ehitus- ja viimistlusmaterjale. Seinte katmiseks valiti rooplaat, kipskiudplaat ja lubikrohv. Pealmised viimistlusmaterjalid on peenviimistlus lubikrohv, lubi läikepahtel, puitpõrandal õlivaha.
Ettekirjutusi ajastule omaste lahenduste ja materjalide kasutamiseks tegelikult ei olnud, sest antud piirkond ei kuulu Viljandi vanalinna muinsuskaitsealasse ning maja ei ole eraldi ka mälestis. See kõik oli loomulik ja meeldiv protsess ehitaja ning omaniku vahel.
Hoone rekonstrueerimisplaanid koostas arhitekt Sulev Ilves.

Maja peremeestele Üllele ja Harlesele omistati Viljandi linna poolt üllatav tunnustus. 
"Värvid linna" 2021. aasta tulemused: pereelamute grupis Aia 3 omanikule Ülle Kroonile vana ja väärika hoone tundliku ja kauni renoveerimise eest.

Maja fassaadi kaunistab nüüd tunnustav emailmärk. Palju õnne ning tore, et saime teie unistused ellu viia.

Ülle ja Harlese tagasiside.

Meie jaoks oli see üks erakordselt põnev projekt! Eriti hea meel on selle üle, et hoolimata kõikidest hirmudest ja muredest, mis meid alguses valdasid - polnud me ju ühtegi ehitusprojekti, eriti veel nii suurt, varem teinud - oli kogu projekt üks suur õnnestumine ning lõpptulemus oli isegi parem kui esialgu oodata oskasime ja julgesime. 

Kogu ehituse vältel oli tunda, et tegemist on oma ala professionaalidega ning et mõtteviisilt oleme ühel lainel. Meeldis see, et tegemist ei olnud pelgalt tööde elluviimisega, vaid kõike tehti südame ja mõttega kaasas olles ja seda kogu meeskonna poolt. Palju detaile ja nüansse, millele esialgu ise ei osanudki mõelda, tuli tööde käigus otsustada ning siinkohal oli Kermo ja sageli ka tema meeskond alati abiks ning aitas lahendusi välja pakkuda. Mõnikord koorusid arutelu käigus välja ka sellised lahendused, mida ise ei oleks osanud tahtagi ning materjalide ja detailide kasutamise osas tuli häid mõtteid ja lahendusi kuhjaga (nt niisketes ruumides lubi läikepahtli kasutamine ning roomattide ja lubikrohvi kasutamine siseseintel - siiani ülirahul). Kordagi ei olnud suhtumist, et "nii ei saa", vaid alati oldi nõu ja teadmistega abiks, et kuidas saaks.

Üks ja väga oluline punkt veel: hoolimata meie mitmetest suuna- ja soovimuutustest projekti käigus oli arvepidamine alati selge ja arusaadav. Iga muudatuse või lisasoovi kohta oli meil selge arusaam, mida see eelarve mõttes kaasa toob ning selliselt oli lihtne otsuseid vastu võtta. Projektijuhtimine oli meistriklass!

Enne ja pärast
Fotod tööde teostamisest