Nõmme mändide all asub üks armas 1920. aastate esimesest poolest pärit kortermaja. Säästvad Ehituslahendused OÜ abiga sai maja 2022. aasta suvekuudel uue välisilme.

Pärast soovide ja vajaduste kaardistamist tellijaga seati eesmärgiks kortermaja fassaadi ajalooliste originaaldetailide säilitamine ja kahjustunud/lagunenud kohtade taastamine võimalikult autentsel kujul. Meie tegemiste regulaarne jälgija on ilmselt kursis, et just algupära säilitamine ja naturaalsete materjalide kasutamine on meie teostatavate tööde üks põhialuseid.

Objekt algas meie jaoks lammutustöödega (krohvi ja laastumati eemaldamine), seejärel fassaadi krohvimine MEISTRI lubikrohviga (kolmes kihis) ja värvimine. Omaette väljakutseks oli aknakarniiside ja -piirdeliistude taastamine.


Värvisondaaži abil tuvastati fassaadi algupärane valge-sinine värvikombinatsioon. See loob harmoonilise üldmulje ning ei mõju miljööväärtuslikul alal liiga silmatorkavalt.

Lõpptulemusele annavad oma olulise lisa detailid. Kui Säästvad Ehituslahendused OÜ panustas fassaaditööde üldmahu osas, siis korteriühistu võttis omal initsiatiivil ette täiendavaid spetsiifilisi töid nagu näiteks maja numbrivalgustuse taastamine originaalsel numbriplekil. Hilistele kojujõudjatele näitavd nüüdsest aga teed tuulekasti süvistatud fassaadivalgustid, mis toovad ühtlasi esile uue lubikrohvitud elevandiluuvalge fassaadi ilu ja kordumatu eripära.