KROHVITUD FASSAAD
Pakume terviklahendusi krohvitud hoone välisilme parandamiseks, alustades vundamendist ja lõpetades räästakastiga. Vana krohvitud maja fassaaditööd hõlmavad endas paljusid etappe.
Sokkel ja vundament
- Soojustame vanade hoonete looduskivist vundamente
- Puhastame ning vuugime pae- ja maakivist müüritisi
- Krohvime hüdraulilise lubikrohviga sokleid ja vundamente
Hoone konstruktsioon
- Plommime ja vahetame kahjustunud konstruktsioonipalke
- Tõstame f
assaadide tuulepidavust ja sobivusel soojustame
- Paigaldame fassaadile roomatid või rooplaadid ning krohvime traditsioonilise lubikrohviga
Ehis- ja puitdetailid
- Restaureerime puitdetailid: aknaalused karniisid, sandrikud, ehislauad, küljelauad ja räästakastid
- Hävinenud ehisdetailide asemel kasutame vanamaterjalina kogutud ehisdetaile või valmistame identsed koopiad
Viimistlemine
- Krohvitud sokli- ja fassaadipinnad katame traditsioonilise lubivärviga
- Puitosad värvime ajaloolistele hoonetele sobiva linaõlivärviga
Plekid ja sepis
- Paigaldame sobivad sokli-, akna- ja karniisiplekid
- Restaureerime sepistatud varikatused, lipuhoidjad, ehisdetailid või valmistame koopiad
Avatäited
- Restaureerime hoone koridori- ja pööninguaknad ning peaukse

Kasutame Rootsis aastakümneid häid püsivusomadusi näidanud lubikrohvitud fassaadide süsteemi, mis põhineb vanadele majadele sobivatel traditsioonilistel ehitusmaterjalidel. Krohvimisel kasutame traditsioonilist lubimördi kontseptsiooni 1 : 1 -  sideainelubi ehk lubjapasta, täitelubi ehk purustatud lubjakivi, liivad.


PUITFASSAAD

Pakume restaureerivas võtmes terviklahendusi puitlaudisega kaetud hoone välisilme parandamiseks. Vana puitmaja fassaaditööd hõlmavad endas paljusid etappe.
Sokkel ja vundament
Soojustame vanade hoonete looduskivist vundamente
- Puhastame ning vuugime pae- ja maakivist müüritisi
- Krohvime hüdraulilise lubikrohviga sokleid ja vundamente
Hoone konstruktsioon
- Plommime ja vahetame kahjustunud konstruktsioonipalke
- Tõstame fassaadide tuulepidavust ja sobivusel soojustame
Ehis- ja puitdetailid
- Taastame algse ilme hoone rõht- või püstlaudisel
- Restaureerime puitdetailid: aknaalused karniisid, sandrikud, ehislauad, küljelauad ja räästakastid
- Hävinenud ehisdetailide asemel kasutame vanamaterjalina kogutud ehisdetaile või valmistame identsed koopiad
Viimistlemine
Krohvitud sokli- ja fassaadipinnad katame traditsioonilise lubivärviga
- Puitosad värvime ajaloolistele hoonetele sobiva linaõlikrundi ja -värviga
Plekid ja sepis
- Paigaldame sobivad sokli-, akna- ja karniisiplekid
- Restaureerime sepistatud varikatused, lipuhoidjad, ehisdetailid või valmistame koopiad
Avatäited
- Restaureerime hoone koridori- ja pööninguaknad ning peaukse

NB! Uute hoonete puitfassaaditöid ja vanade puitfassaadide täielikku väljavahetamist meie ei teosta!