LUBIKROHV JA SAVIKROHV
Krohvimise koolitustel õpime krohvi kokku segama algkomponentidest, valmistama ette aluspindu, paigaldama roomatti ja rooplaati ning kasutama erinevaid krohvimisvõtteid. Koolitused on tugevalt praktilise suunitlusega, kõik osalejad saavad erinevaid etappe näidispindadel või reaalsel objektil oma kätega läbi proovida.


TADELAKT
Tadelakti koolitustel praktiseerime traditsioonilist Maroko veekindlat pinnaviimistlustehnikat. Teeme läbi kõik tööetapid aluspindade ettevalmistamisest kuni veekindlate pindade poleerimiseni. Iga osaleja saab katsetada tadelakti nii väikesel näidispinnal, mille saab pärast koju kaasa võtta, kui ka suurematel pindadel.


AKENDE RESTAUREERIMINE
Akende restaureerimise koolitustel anname põhjaliku ülevaate kõikidest olulistest tööetappidest ja -võtetest, mis on seotud vana akna korrastamisega. Sarnaste töövõtete tõttu sobib kursus ka ust restaureerida soovijatele. Koolitusele võib tulla oma vana aknaga või praktiseerida meie poolt pakutavate akende peal.


LOODUSLIKUD VÄRVID
Looduslike värvide koolitustel saavad osalejad proovida maalritöid erinevate looduslike värvidega: kaseiinvärv, savivärv, lubiliimvärv, munaõlivärv... Õpime ette valmistama aluspindasid, kokku segama värvi ja kasutama erinevaid värvimistehnikaid.