Kivitööd


Viljandi Vana veetorn. 2021. a
Maakivisokli, tellisvoodri, akende ja ehiskandurite restaureerimine

Viljandi ordulinnus
. 2021. a
Ajalooliste müüride konserveerimine ja tugevdamine. Nõukogudeaegsete tellismüüride asendamine ja katustamine

Jaska
. Viljandimaa 2021. a
Rehielamu maakivist hooneosa taastamine
Kõrgemäe tugimüür. 2020. a
Maakivist tugimüüri taastamine, katustamine, parkla rajamine


Rakvere linnus. 2020. a
Ajalooliste paekivimüüride konserveerimine, vuukimine ja varingute kindlustamine, väravakäigu sillusvõlvi taastamine, torniosa valtsplekkkatus


Viljandi ordulinnus. 2020. a
Ajalooliste müüride konserveerimine, vahelaetalade markeerimine

Olustvere mõis
. 2020. a
Lauda pealesõidutee maakivimüüride taastamine, betoonitööd, metallpiire

Toolse linnus
. Lääne-Virumaa 2020. a
Ajalooliste paekivimüüride konserveerimine

Viljandi ordulinnus
. 2019. a
Müüriosa toestamine ja konserveerimine

Pauluse koguduse kalmistu
. Viljandi 2019. a

Kalmstu maakivist piirdemüüri taastamine, kokku 147 meetrit

Silmuköök
. Karepa 2019. a
Kalame talumuuseumi silmuköögi põhjalik restaureerimine

Mere pst loftid. Tallinn 2014. a
Tellisvõlvide ladumine, tellismüüritise parandamine, vuukimine


Osmussaare kabel. 2008/2011/2012. a
Torni ja pikihoone paekivimüüride taastamine, vuukimine, viilude laudkatus