VILJANDI - kivi- ja müüritööd

Viljandi suuna arengus oleme teinud jõulise sammu edasi kivi- ja müüritöödel. 2019. aasta oli selles osas märgiline, teostasime konserveerimis- ja restaureerimisalaseid müüritöid neljal erineval objektil. Suuremahulisemateks nendest olid Viljandi Ordulinnuse müürilõigu konserveerimine ning Pärnu mnt Pauluse koguduse kalmistu piirdemüüri taastamine. Töid teostame lisaks Viljandile ka laiemal rindel, muuhulgas Kesk- ja Lõuna-Eestis.

PÜHAKOJAD - konserveerimine ja restaureerimine

On juba heas mõttes kordumakippuv muster, et hooaja kõrgpunktis võtavad meie meistrid "aja maha" ja sõidavad mõnda kaugemasse Eesti punkti, et tegeleda millegi erilise ja südamelähedasega - pühakodade konserveerimise ja restaureerimisega.
2018. aasta viis meid Hiiumaale, täpsemalt Kärdlasse, kus 19. sajandi teisest poolest pärit kirik ning iseäranis selle kellatorn vajas mõningast hoolitsust. 2017. suvekuul töötasime aga Väike-Pakril, et konserveerida kabelivaret.