Viljandi suuna arengus oleme teinud jõulise sammu edasi kivi- ja müüritöödel. 2019. aasta oli selles osas märgiline, teostasime konserveerimis- ja restaureerimisalaseid müüritöid neljal erineval objektil. Suuremahulisemateks nendest olid Viljandi Ordulinnuse müürilõigu konserveerimine ning Pärnu mnt Pauluse koguduse kalmistu piirdemüüri taastamine. Töid teostame lisaks Viljandile ka laiemal rindel, muuhulgas Kesk- ja Lõuna-Eestis.
2019. aasta suvekuudel toimus Viljandis Pärnu mnt teeehitus. Sellega kaasnevalt teostasime maanteega piirneva kalmistu piirdemüüride taastamise, mille pikkuseks oli kokku 147 meetrit. Tööde tellijaks oli  Viljandi Linnavalitsus.
Müüride taastamisele eelnes põhjalik eeltöö - vanade müürikivide eemaldamine, maapinna väljakaeve ja killustikuga täitmine, tihendamine. Kogu piirdemüüri taastasime olemasolevaid lõhestatud maakive kasutades. Ladumiseks kasutasime MEISTRI Lubimörti 0-4 mm, mida kokku kulus ligi 30 tonni.  Sobiva tsemendisisaldusega lubimört tagab piisava elastsuse ja ilmastikule avatud müüritise korral ka pikaealise vastupidavuse.

Viljandi Odulinnuse müürilõigu konserveerimistöid teostasime suve teises pooles. Tööala asus konvendihoone lääne- ja põhjaseina nurgal ehk lihtsustatult kaevumäe pealava läheduses. Müüri algsete gabariitide määramiseks teostasime väljakaevamised, millele järelvalvet teostas arheoloog ettevõttest Arheox.
Avatud müüriosa tugevdasime ning varisemisohtlikule müürilõigule ladusime alla savitellisest tugimüüri, järgides olemasolevat müüriladu. Ajaloolise müüritise konserveerisime - vuukisime olemasolevad praod ning andsime sademetele avatud pindadele mördiga vajalikud kalded.

Pärnu mnt Pauluse koguduse kalmistu piirdemüür
Viljandi Ordulinnus