Oma Viljandi suuna arengus oleme kivi- ja müüritööde pakkumisel astunud jõulise sammu edasi. Just 2019. aasta oli selles osas märgiline, sest teostasime konserveerimis- ja restaureerimisalaseid müüritöid neljal erineval objektil. Suuremahulisemateks olid Pauluse koguduse kalmistu piirdemüüri taastamine Pärnu maanteel ning Viljandi ordulinnuse müürilõigu konserveerimine ja neist allpool lähemalt, kuid selliseid töid teostame lisaks Viljandi linnale ka laiemal rindel, muuhulgas Kesk- ja Lõuna-Eestis.
2019. aasta suvekuudel toimus Viljandis Pärnu maanteel tee-ehitus, millega kaasnevalt tellis Viljandi Linnavalitsus maanteega piirneva kalmistu piirdemüüride taastamise. Töölõigu pikkuseks oli kokku 147 meetrit.
Müüride taastamisele eelnes põhjalik eeltöö - vanade müürikivide eemaldamine, maapinna väljakaeve ja killustikuga täitmine, tihendamine. Kogu piirdemüüri taastasime olemasolevaid lõhestatud maakive kasutades. Ladumiseks kasutasime MEISTRI Lubimörti 0-4 mm, mida kokku kulus ligi 30 tonni! Sobiva tsemendisisaldusega lubimört tagab piisava elastsuse ja ilmastikule avatud müüritise korral ka pikaaegse vastupidavuse.

Viljandi ordulinnuse müürilõigu konserveerimistöid teostasime suve teises pooles. Tööala asus konvendihoone lääne- ja põhjaseina nurgal, Kaevumäe pealava läheduses. Müüri algsete gabariitide määramiseks teostasime esmalt väljakaevamised. Mälestisel tehtavate kaevetööde puhul on ette nähtud ka arheoloogiline järelevalve, mida siin teostas arheoloog ettevõttest Arheox OÜ.
Avatud müüriosa tugevdasime ning varisemisohtlikule müürilõigule ladusime alla savitellisest tugimüüri, järgides olemasolevat müüriladu. Ajaloolise müüritise konserveerisime - vuukisime olemasolevad praod ning mördiga andsime sademetele avatud pindadele vajalikud kalded vee äravoolu tagamiseks.

Pauluse koguduse kalmistu piirdemüür Pärnu maanteel
Viljandi ordulinnus