Ehitusteenuse suund Tallinnas otsib oma meeskonda kogemustega ehitajat ja ehituspuuseppa.
Arenev Viljandi suund otsib pühendunud ehitajat.
Töömahtude suurenemise tõttu Tallinnas otsime oma meeskonda:
- kogemustega ehitajat/restauraatorit, kelle põhiülesanneteks on üldehitus- ja viimistlustööd objektidel
- ehituspuuseppa/restauraatorit, kes tegeleks üldehituslike puidu- ja restaureerimistöödega objektidel ja meie puidutöökojas

Oleme laieneme Viljandisse ning otsime sealsesse meeskonda juurde kogemustega ehitajat, kellel tõsine huvi looduslike ehitusmaterjalide ning traditsiooniliste töövõtete vastu.