2019. aasta suvekuude suurobjektiks osutus Tallinnas, Kalamaja südames asuv algselt raudteelastele ehitatud kortermaja Kopli 7. Meie restaureeriva lähenemisega tööde mahuks olid hoone lubikrohv fassaadid ja sokkel. Tööd valmisid Tallinna linna restaureerimistoetuse kaasabil.

Kopli 7 aadressil asuv korterelamu on ehitatud arhitekt Karl Burmani projekti järgi 1925. aastal ning algselt täitis see raudteelaste elamu funktsiooni. Tegemist on ainulaadse hoonega, millel on seitse eraldi sissepääsuga korterit. Sellise planeeringu ja arhitektuurse lahendusega hooneid ehitati omal ajal vähe ning säilinud on neist vaid üksikud. 

Fassaadide krohvimiseks ettevalmistused kulgesid vaevaliselt, kuna kahjustunud krohvikihtide 
avamine tõi päevavalgele hulganisti palkseinte puidukahjustusi. Puussepp-restauraatoritel oli konstruktsiooniparanduste teostamisega tööd nädalateks.

Arvestatavas mahus oli võimalik säilitada ehitusaegne heas korras aluskrohv. Puitpindadele paigaldasime hõreda roomati ning uued aluskrohvi kihid. Fassaadipinnad armeerisime täies mahus ning krohvina kasutasime traditsioonilist MEISTRI lubikrohvi. Krohvipinnad värvisime Saaremaa tootja AS Limexi lubjapastast valmistaud lubivärviga, sokkel sai MEISTRI silikaatvärviga katte.

Tugeva panuse andsime ehisdetailide restaureerimisse. Taastasime kolmnurksete otsaviilude katteliistudega laudise, sepistatud varikatused ning umbes pooled akende piirdeliistudest ja sokli stardilaudadest. Puuduvad osa asendasime originaaldetailide järgi valmistatud koopiatega. Puitdetailid viimistlesime linaõlvärvidega.

Oktoobri teisel nädalal avalikustati, et Kopli 7 on avaliku ideekorje käigus esitatud Muinsuskaitseameti aastapreemiale kui hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis. Sellesse kategooriasse valis žürii esitatute seast neli objekti ning 14.10.2020 kuulutati preemia laureaadiks Võru, Vabaduse 12, Võru koolimaja taastamine. Õnnitleme omaltpoolt Võru Linnavalitsust objekti omanikuna ning OÜ Maaprojekt meeskonda, kes koostas restaureerimisprojekti. Oleme tänulikud sellise tunnustuse eest meie tööle.