Eelmise aasta suvehooaja puitfassaadi restaureerimise teostasime Nõmmel, Liiva tänaval. Tegemist on eestiaegse rõhtpalk hoonega, kus põhiliseks lauatüübiks katteliistuga püstlaudis. Eelnevalt oleme teostanud samas hoovis paikneva krohvitud funkmaja fassaadi renoveerimistööd 2011. aastal ja sisetööd 2012. aastal. 

Nagu puitfassaadide puhul ikka, alustasime töid vana fassaadilaua puhastamisega.  Väga pehkinud või ebasobiva laudise asendasime originaalile sarnase fassaadilauaga. Puhastatud lauad parandasime, kruntisime ja katsime linaõlivärviga.  Plommisime ka vundamendipealse palgirea ning vahetasime täielikult soklipealse veelaua. Karniisivöö ning soklilaua katsime plekiga.

Lisaks sai korrastatud hoone uksed - restaureerisime keldriukse ja värvisime hoone kaks peaust. Vanade jooniste järgi taastasime peauste sepistatud varikatused. 
Katusetööd teostas Katusefirma OÜ.