Projekti nimi: Üle-eestilised restaureerimise koolitused

Projekti kestus: 1. veebruar 2016 - 31. detsember 2016
Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium
Projekti läbiviija: Säästvad Ehituslahendused OÜ


Projekti eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ajalooliste, muinsuskaitsealuste või miljööväärtuslikel aladel paiknevate hoonete jätkusuutliku korrastamise võimalustest, eriti maapiirkondades. Lisaks teadlikkuse tõstmisesele on oluliseks eesmärgiks suurendada inimeste praktilisi oskusi, et nad suudaksid ajalooliselt väärtuslikku hoonet omal käel parimal moel taastada ja säilitada.

Projekti peamisteks tegevusteks on säästva restaureerimise ja konserveerimise alased teoreetilised seminarid ja praktilised koolitused. Seminaride käigus anname ülevaate, kuidas korrastada hooneid nii, et see vastaks muinsuskaitse ja miljööväärtuslike alade tingimustele, säilitades hoone ajaloolist eripära. Samuti toimuvad õppekäigud Tallinnas, Paides, Esnas/Karedas, Viljandis ja Pärnus, kus vaatleme vanu hooneid, pöörame tähelepanu sellele, mis on restaureeritud hoonete puhul hästi ja mida võiks paremini teha, ning jagame teadmisi, kuidas korrastada hooneid, mille seisukord vajab parandamist. Praktiliste koolituste käigus õpetame huvilistele traditsioonilisi töövõtteid ja looduslike ehitusmaterjalide kasutamist: lubikrohv, savikrohv, puitakende, -uste ja -fassaadide restaureerimine, traditsioonilised värvid, maakiviaia ehitamine, maakivimüüritise ladumine, maakivist kaevu puhastamine ja korrastamine.

Vaata pilte GALERIIST