Projekti nimi: Tugiteenused tööharjutusel osalevatele ja teenuse läbinud pikaajalistele töötutele

Projekti kestus: märts 2011 - juuni 2011
Projekti rahastaja: Avatud Eesti Fond
Projekti eestvedaja: MTÜ Pro Civitas
Partnerid: Säästvad Ehituslahendused OÜ


Projekti eesmärgiks oli Tallinnas registreeritud tööharjutusel osalevate ja selle teenuse läbinud pikaajaliste töötute aktiviseerimine, kasutades selleks spetsiaalselt väljatöötatud 60-tunnise mahuga ja kuni 6-kuulise kestusega tugiteenuste paketti.

Säästvad Ehituslahendused OÜ pakkus MTÜ Pro Civitase poolt läbiviidava tööharjutuse teenuse projektis praktilist tööharjutust. Juhendajate õpetusel said meie Lina tänava kompleksis tööharjutust korraga kuni 15 pikaajalist töötut. Peamisteks tegevusteks olid restaureerimine ja vanamaterjali korrastamine, looduslike krohvisegude tootmine, töötamine looduslike ehitusmaterjalidega ning erinevad lihtehitustööd. Praktilise töö tulemusena omandasid teenusel osalejad olulisemad töövõtted vastavates valdkondades. Ettevalmistuse maht oli piisav, et töötada lihtsamatel valdkondlikel töökohtadel ning huvi ja võimaluse korral omandamaks täiendavaid erialasi oskusi haridussüsteemis.