Projekti nimi: Restaureerimise koolitused

Projekti kestus: 1. veebruar 2020 - 31. detsember 2020
Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium
Projekti läbiviija: Säästvad Ehituslahendused OÜ


Projekti eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust ajalooliste, muinsuskaitsealuste või miljööväärtuslikel aladel paiknevate hoonete jätkusuutliku korrastamise võimalustest ning tutvustada praktilisi oskusi, et ajalooliselt väärtuslikku hoonet suudetaks omal käel parimal moel taastada ja säilitada.

Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Viljandimaal ning Järvamaal läbiviidud koolitustel kombineerisime erinevaid õpimeetodeid
. Seminaridel anti teoreetilisi teadmisi peamiselt fassaadide renoveerimisest vastavalt muinsuskaitse nõuetele, aga ka interjööride korrastamisest traditsioonilisel ja loodussõbralikul viisil. Kõige mahukamad ja mitmekülgsemad olid praktilised meistrikursused, kus käsitleti krohvimist ja vanade krohvikihtide taastamist, värvimist looduslike värvidega, maakiviehitust, kaasaegsete loodussõbralike materjalide (kipskiudplaat, põhuplaat) kasutamist vanade hoonete korrastamisel jms. Õpperingkäikudel vaadeldi vanu hooneid, häid ja halbu näiteid restaureerimisvõtetest ja anti nõu vanade majade restaureerimiseks. 

Projektis osalenutel on tänaseks parem arusaam muinsuskaitselisest lähenemisest ning nad on omandanud baasoskused, kuidas ise mõnd hoonet traditsioonilisi vahendeid ja meetodeid kasutades restaureerida. Projekt oli oluline just maapiirkondadele ning sealsetele kogukondadele (nt maakivikoolitus Koeru alevikus ja lubikrohvikoolitus Lalsi kirikus), sest seal toimub sarnaseid koolitusi Eesti suuremate linnadega võrreldes harva. Omandatud oskustega on võimalik paljusid töid ellu viia kogukondlikul tasandil, nt talgute näol.

Vaata pilte GALERIIST.