Projekti nimi: Innovative Use of Natural Building Materials

Projekti kestus: 7. august 2011 - 18. august 2011
Projekti rahastaja: Elukestva õppe programm Grundtvig
Projekti eestvedaja: Säästvad Ehituslahendused OÜ
Partnerid: MTÜ Equilibre


Projekti käigus korraldasime 10-päevase töötoa 20 inimesele, kus käsitlesime nii teoorias kui ka praktikas järgnevaid teemasid:

- kodu rajamine ökodisaini printsiipidest lähtudes
- permakultuur
- ökokülad
- ehitusmaterjalide leidmine loodusest
- vanade ehitusmaterjalide taaskasutus
- lihtsad, kiired ja odavad ehitusviisid
- põhuehituse teooria ja praktilised tehnikad
- kompostkäimla printsiibid ja praktiline teostus
- tõhusate küttekehade printsiibid ja praktiline teostus
- looduslike viimistlusmaterjalide kasutamine

Projekti tulemusena said osalejad teada, kuidas planeerida ja kujundada maja, mis oleks tervisliku sisekliimaga ja keskkonnasõbralik, ning kuidas kujundada ja korraldada välist keskkonda jätkusuutlikul moel. Muuhulgas oli projekt suunatud inimestele, kes vajasid õpetust uue ameti õppimiseks, kuna nad olid kaotanud oma eelmise töökoha. Töötoal osalejad said teada, et naturaalsete vahenditega ehitamine on sobiv ja kättesaadav kõigile ning koostöökogemus mõjub hästi grupienergia tugevdamisele. Kogu tegevus - ehitusprotsess ja looduslähedus seotuna spirituaalsete rituaalidega - loob atmosfääri, kus inimhing saab tunda väljendusvabadust.