Nagu tavaliselt, sisustas meie suve suur fassaaditöö. Sedapuhku Kadriorus, aadressil Köleri 4. See on uhke puitfassaadiga Lenderi maja, kus on mitmel pool kasutatud puidule ainuomast dekoreerimisviisi - puitpitsi. Kokku oli renoveerimist vajavat pinda veidi üle 400 m2.
Kogu puitfassaadi rõht- ja püstlaudise puhastasime lahtisest värvikihist mehaaniliselt. Maja oli säilitanud ajalugu sõjaaegsete kuuli- ja pommikildude aukude näol, koguni üks pommikild oli veel puidu sees. Nüüd parandasime need augud. Väga kehvas seisus lauad asendasime. Puhastatud laudise kruntisime ja värvisime kahes kihis traditisoonilise linaõlivärviga.

Hoonel on mitmeid ehisdetaile, nagu räästapits, sandrikud, karniisid, ehiskandurid, saelõikelised sarikaotsad. Kõik need korrastasime samamoodi kui laudise. Puuduolevad detailid asendasime originaali eeskujul tehtud koopiatega. Paigaldasime uued plekid kõigile karniisidele ja sandrikele, samuti pööningu- ja fassaadiakendele.

Soklil taastasime Lenderi majale omased keldriakende sillusvõlvid. Hästi säilinud sokliosal puhastasime krohvi ja karestasime selle. Halvasti säilinud osa eemaldasime täielikult. Sokli krohvimiseks kasutasime lubitsementmörti ning värvisime selle silikaatvärviga.

Fassaaditööd vältasid kolm kuud ning tulemuseks on ilus värviline lahendus, mis ehib Kadriorgu ja hoiab vana puitarhitektuuri au sees.

Rohkem pilte GALERIIS.