VILJANDI - kivi- ja müüritööd

Viljandi suuna arengus oleme teinud jõulise sammu edasi kivi- ja müüritöödel. 2019. aasta oli selles osas märgiline, teostasime konserveerimis- ja restaureerimisalaseid müüritöid neljal erineval objektil. Suuremahulisemateks nendest olid Viljandi Ordulinnuse müürilõigu konserveerimine ning Pärnu mnt Pauluse koguduse kalmistu piirdemüüri taastamine. Töid teostame lisaks Viljandile ka laiemal rindel, muuhulgas Kesk- ja Lõuna-Eestis.

PÜHAKOJAD - konserveerimine ja restaureerimine

On juba heas mõttes kordumakippuv muster, et hooaja kõrgpunktis võtavad meie meistrid "aja maha" ja sõidavad mõnda kaugemasse Eesti punkti, et tegeleda millegi erilise ja südamelähedasega - pühakodade konserveerimise ja restaureerimisega.
2018. aasta viis meid Hiiumaale, täpsemalt Kärdlasse, kus 19. sajandi teisest poolest pärit kirik ning iseäranis selle kellatorn vajas mõningast hoolitsust. 2017. suvekuul töötasime aga Väike-Pakril, et konserveerida kabelivaret.

OSMUSSAARE KABEL

2008., 2011. ja 2012. aasta suvel käis meie meeskond mitmeid kordi Osmussaarel, et teostada sealse kabeli konserveerimistöid. 1765. aastal ehitatud kabel oli väga kehvas seisus, suuremat kahju tegid II maailmasõda ja okupatsiooniväed, kes kabeli ehituskivi oma militaarsete rajatiste ehitamiseks kasutasid. Alles jäid vaid torni kiviosa ja pikihoone madalad müürid. Andsime oma parima, et kabeli allesjäänud osad püsiksid kaunitena veel aastasadu.